ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันดินโลก (อ่าน 41) 05 ธ.ค. 65
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 (อ่าน 36) 05 ธ.ค. 65
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่่ยวกับความปลอดภัยในรถต้ และการเอาตัวรอดหากติดอยู่ในรถตู้ (อ่าน 38) 29 ก.ย. 65
วันอั ผู้อำนวยการ ธิดารัตน์ อ่องยิ้ม และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเยาวชนพัฒนา เข้าพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (อ่าน 48) 27 ก.ย. 65
การตรวจเยี่ยม ติดตามเงินอุตหนุน (อ่าน 124) 13 ก.ย. 65
ทัศนศึกษาประจำปี 2565 (อ่าน 226) 16 ส.ค. 65
กิจกรรมวันแม่ ปี 2565 (อ่าน 215) 12 ส.ค. 65
เเห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนเยาวชนพัฒนา ปีการศึกษา2565 (อ่าน 227) 12 ก.ค. 65
กำหนดการกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 248) 23 มิ.ย. 65
กำหนดการวันสุนทรภู่ (อ่าน 261) 23 มิ.ย. 65
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 255) 16 มิ.ย. 65
เลือกตั้งสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 243) 16 มิ.ย. 65
โรงเรียนเยาวชนพัฒนาร่วมกับโรงพยาบาลบรรพตพิสัย อบรมโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในโรงเรียน (อ่าน 242) 11 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเยาวชนพัฒนา กำหนดการต่างๆของโรงเรียน (อ่าน 416) 14 มี.ค. 65
มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับนักเรียนที่มีอายุ 2 ปี (อ่าน 425) 14 มี.ค. 65
หนังสือจากทางอำเภอบรรพตพิสัย อนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป (อ่าน 357) 17 ธ.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟซอร์ เข็ม 2 (รอบตกหล่น) (อ่าน 332) 08 ธ.ค. 64
โรงเรียนเยาวชนพัฒนา ได้รับมอบเกียรติบัตรแกนนำนักเรียนอาสารอบรู้ป้องกันภัยโรคโควิด-19 ประจำ (อ่าน 329) 23 พ.ย. 64
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี ๒๕๖๔ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา (อ่าน 303) 17 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์เรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 (อ่าน 322) 08 พ.ย. 64
แจ้งประชาสัมพันธ์การเลื่อนเปิด ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 318) 25 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์กำหนดฉีดวัคซีนรอบแรกวันที่ 27 ที่วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ให้มาพร้อมกันเวลา 14.00 น (อ่าน 369) 24 ต.ค. 64
กำหนดการสอบ และ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา (อ่าน 346) 30 ก.ย. 64
กำหนดการ การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน อายุ 12-17 ปี โรงเรียนเยาวชนพัฒนา (อ่าน 279) 19 ก.ย. 64
แบบสำรวจรายชื่อนักเรียน โดยผู้ปกครองยินยอมให้ฉีดวัคซีน ( ไฟเซอร์ ) สำหรับนักเรียนที่มีอายุ 12-17 ปี (อ่าน 328) 18 ก.ย. 64
กำหนดการรับเงินตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครอง และนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา 2,000 บาท (อ่าน 307) 03 ก.ย. 64
ประกาศจากโรงเรียนเยาวชนพัฒนาเรื่อง การเตรียมเอกสารรับเงินเยียวยว 2,000 บาทจากรัฐบาล (อ่าน 308) 25 ส.ค. 64
ตารางสอบโรงเรียนเยาวชนพัฒนา สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 295) 18 ส.ค. 64
ใบแสดงความประสงค์การขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 2,000 บาท ทุกระดับชั้น (อ่าน 314) 17 ส.ค. 64
โรงเรียนเยาวชนพัฒนาจัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์มีการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 307) 16 ส.ค. 64
ประกาศจากทางโรงเรียนเยาวชนพัฒนา ขยายเวลาเรียนออนไลน์ (อ่าน 269) 13 ส.ค. 64
กำหนดการรับนม เดือนสิงหาคม 2564 (อ่าน 260) 09 ส.ค. 64
ประกาศจากทางโรงเรียนเยาวชนพัฒนา เรื่องมาตราการช่วยเหลือจากรัฐบาล (อ่าน 237) 05 ส.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 38) 03 ส.ค. 64
กำลังใจการผู้บริหารและคูณครูทุกคน (อ่าน 36) 01 ส.ค. 64
ประกาศ ขยายระยะเวลา การเรียนออนไลน์ทุกระดับชั้น (อ่าน 225) 31 ก.ค. 64
กำลังใจจากทางโรงเรียนเยาวชนพัฒนาถึงเด็กๆอันเป็นที่รัก (อ่าน 29) 30 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเยาวชนพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4) (อ่าน 213) 30 ก.ค. 64
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ (อ่าน 36) 28 ก.ค. 64
ประกาศ RELAX WEEK (อ่าน 222) 23 ก.ค. 64
แนวปฎิบัติ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)ในสถานศึกษา (อ่าน 265) 19 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนทราบ ให้สแกนคิวอาร์โค้ตครูประจำชั้นของตนเอง เพื่อเข้าเรียนในรูปแบบออนไลน์ทุกคนค่ะ (อ่าน 212) 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเยาวชนพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3) (อ่าน 219) 02 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเยาวชนพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2) (อ่าน 233) 28 มิ.ย. 64
ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 285) 27 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเยาวชนพัฒนา จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) (อ่าน 234) 10 มิ.ย. 64
ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (อ่าน 358) 23 พ.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 ล่าสุด (อ่าน 351) 02 พ.ค. 64
กำหนดการเปิดเรียนโรงเรียนเยาวชนพัฒนา ปีการศึกษา2564 (อ่าน 328) 29 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (อ่าน 350) 19 เม.ย. 64