รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนเยาวชนพัฒนา
738/1 หมู่ 2 ถ.บรรพตพิสัย-โพทะเล   ตำบลเจริญผล  อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180
เบอร์โทรศัพท์ 056-350722 เบอร์แฟกส์ 056-350722
Email : yaowachon@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :