ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-18 ในโรงเรียน และผลการตรวจATKคุณครูและบุคลากรทุกท่านก่อนการเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565
การตรวจATKคุณครูและบุคลากรทุกท่านเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ผลเป็นลบทุกคนนะคะ
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 2565,15:50   อ่าน 34 ครั้ง