ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอนุบาลเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง
กิจกรรมอนุบาลเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและควบคู่การดูแลความปลอดภัยของตนเองได้สมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกายและมีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม สติปัญญา
โพสเมื่อ : 15 มิ.ย. 2565,18:32   อ่าน 169 ครั้ง